Sider

INNKJØP AV SPEAKERANLEGG VEDTATT

Selv om Skodjebloggen er inne i en litt rolig periode, jobbes det i kulissene i Skodje Idrettslag. Nå har man omsider fått banket gjennom at speakeranlegg skal kjøpes inn.


Vi rundt A-laget har i lengre tid mast på at vi i fellesskap burde skaffet oss et speakeranlegg, og gikk så langt at vi satte i gang et spleiselag. Responsen der var imidlertid ikke stor nok til at det kunne realiseres.

Men det er sannsynlig at det har gitt en god synergieffekt. På hovedstyremøtet denne uka ble nemlig hele idrettslaget - fotballgruppa, husstyret, BIG og ski  - enige om å spleise på et speakeranlegg. Dermed får vi et anlegg som vil være til stor glede for drøssevis av medlemmer i Skodje IL.

Samtidig gir det oss mulighet til å avvikle langt bedre kamparrangement enn tidligere, noe som i bunn og grunn bare skulle mangle. Vi gleder oss allerede!

PS: Dette betyr forresten at godt over 7500 kroner i fra spleiselaget vil kunne gå direkte til TV. Det jobbes i kulissene med den saken, og forhåpentligvis er ei TV-stue realisert om ikke så altfor lang tid. Men selv om dere ikke hører noe, ber vi om forståelse og tålmodighet for at det tar litt tid å få gjort litt forskjellige avtaler.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar