Sider

SKODJE IL TRENGER DYKTIGE MEDHJELPERE

En ny fotballsesong står for tur, men foreløpig mangler det en del viktige verv i Skodje IL. I den forbindelse har leder Odd Brede Langdal skrevet et innlegg i håp om å finne de rette personene. Alternativet er ingen aktivitet i 2012.

Kjære fotballengasjerte i Skodje!

Vi har noen utfordringer i fotballgruppa for 2012 sesongen. Ikke alle verv har kommet på plass, og vi ønsker nå å vite om det finnes personer på Skodje som er interessert i å bli en del av vår organisasjon.

Konsekvensene med å ikke få på plass noen av vervene er at fotballgruppa legges ned, og at lag ikke blir meldt på årets serie. Det er mange personer som har blitt spurt, men av ulike årsaker har de ikke mulighet til å stille opp. Derfor går vi nå ut for å prøve og nå et bredere publikum. Vi har en fin og sosial ramme rundt fotballgruppa, og vi er i stadig utvikling. Derfor ønsker vi nå å tilknytte oss personer som både er motivert og engasjert for å bidra til å gjøre en innsats for Skodje fotball.

Det som haster mest er;
- Økonomiansvarlig for fotballgruppa.
- Hovedtrener og hjelpetrener Damer Senior.

Viss vi ikke finner en økonomiansvarlig innen 3. februar vil det komme fremlegg om å legge ned fotballgruppa på årsmøte til idrettslaget den 16. februar. Derfor er det meget kritisk å finne en som er villig til å ta på seg dette vervet.
Damer senior har også jobbet i lengre tid med å skaffe trenere til laget sitt. Det er meget viktig for fotballgruppa at vi har et damelag i seniorklassen, og vi ønsker å komme i kontakt med personer der ute som kan tenke seg et trenerverv.

Andre verv som ikke er på plass er;
- Sportslig leder G16 til senior herre
- Sportslig leder J11- senior damer
- Trenerkoordinator
- Utstyrsansvarlig
- Fair play representant

Skodje Fotball har utformet en sportsplan som detaljert beskriver hva vervene går ut på.

Ved spørsmål rundt dette vennligst ta kontakt med følgende personer;
Odd Brede Langdal, leder for fotballgruppa, brede_langdal@hotmail.com (tlf. 97129791)
Mikal Skodjereite, Sportslig leder, skodjereitemikal@hotmail.com (tlf. 48022299)
Hallgeir Holen, nestleder for fotballgruppa, hallgeir.holen@mimer.no (tlf.46803599)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar