Sider

TYRKIA-INFO OG SPILLERMØTE

Tirsdagen håper vi flest mulig har anledning til å bli igjen en stund på klubbhuset. Da blir det pizza, info om Tyrkia og til slutt et spillermøte.
Treningen starter som normalt 1830. Etter treningen regner teamet rundt laget med at vi blir igjen et par timer på klubbhuset. Etter at det blir servert drikke og pizza innledningsvis, står følgende på agendagen:


- Informasjon om turpakken
- Fordeling av ansvars- og arbeidsoppgaver
- Bli enige om et felles regelverk
- Gjennomgang av det sportslige opplegget
- Eventuelt i forbindelse med treningsleiren

I tillegg gjennomfører vi det månedlige spillermøtet, der vi blant annet snakker om opplegget hittil, tiden framover og til slutt kårer månedens spiller og gir ut pris for best treningsoppmøte.Vel møtt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar