Sider

TIPPETIPS -VÅRSESONG

Etter endt vårsesong med 66 kampar enda "Skodjebloggen" opp med tilsaman 33 rette tips.  Det må vel bli ca. 50% rette.

Vi er ikkje helt nøgde med dette resultatet og tek sikte på å auke antal rette til ca. 60% i haustsesongen.

No er det fotballabsitens med lite lokalfotball og vi gler oss allereie til haustsesongen startar på igjen 8. august med mellom anna oppgjeret Skodje - Emblem.
God fotballsommar til alle. Ligg på rygg med føtene høgt og koble ut alt som heiter fotball til eit stykke ut i august, naturligvis med unntak av Skøyespelarane.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar